25/09/2023 - 12:25 PM

Lịch phát sóng AXN 4/9/2023

Lịch phát sóng AXN 4/9/2023

00:25:00 LIFE : MẦM SỐNG
02:10:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
03:05:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
04:00:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
05:00:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
06:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:30:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
08:20:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
09:15:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
10:10:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
11:00:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
11:55:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
12:45:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
13:40:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:35:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
15:30:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
16:20:00 CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
17:15:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
18:05:00 WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
19:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
20:50:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
22:40:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
23:35:00 WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
Lịch phát sóng AXN 4/9/2023