07/10/2022 - 4:25 PM

Lịch phát sóng AXN 4/9/2022

Lịch phát sóng AXN 4/9/2022

00:40:00 MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: TỔ CHỨC BÍ HIỂM
03:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
04:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
05:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
06:00:00 THE RED ROAD (SEASON 2) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 2)
06:50:00 THE RED ROAD (SEASON 2) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 2)
07:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
08:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
09:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
10:20:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:10:00 MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: TỔ CHỨC BÍ HIỂM
13:35:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
14:30:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
15:20:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
16:15:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
17:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
18:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
19:00:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
20:50:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
21:45:00 SEARCHING : TÌM CON
23:35:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 4/9/2022