4:36 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng AXN 4/7/2021

Lịch phát sóng AXN 4/7/2021

01:00:00 DUNE : XỨ CÁT
03:40:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
04:35:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
05:30:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
06:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
06:50:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
07:40:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
08:30:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
10:10:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
11:00:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
11:50:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
12:45:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
13:40:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
14:35:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
15:30:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
16:25:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
17:20:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
18:15:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
19:05:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:00:00 INNOCENT : VÔ TỘI
21:45:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
Lịch phát sóng AXN 4/7/2021