08/12/2022 - 6:32 AM

Lịch phát sóng AXN 4/10/2022

Lịch phát sóng AXN 4/10/2022

00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
03:15:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
04:10:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
04:40:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
05:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
06:45:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
07:35:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
08:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
09:20:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
10:10:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
11:05:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
11:55:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
12:50:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
13:40:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
14:35:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
15:25:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
16:20:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
17:15:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
18:05:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
19:55:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:50:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
22:40:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
23:35:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 4/10/2022