25/09/2023 - 2:22 PM

Lịch phát sóng AXN 31/8/2023

Lịch phát sóng AXN 31/8/2023

00:30:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
02:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
03:15:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
04:10:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
05:05:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:35:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
08:25:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
09:15:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
10:10:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
11:55:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
12:45:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
13:40:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
15:30:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
16:20:00 ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
17:10:00 SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
18:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
19:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
20:50:00 HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00 FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
22:40:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
23:35:00 FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 31/8/2023