27/11/2022 - 2:36 AM

Lịch phát sóng AXN 31/7/2022

Lịch phát sóng AXN 31/7/2022

00:45:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
02:55:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
03:45:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
04:40:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
05:30:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:00:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
06:50:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
07:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
08:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
09:20:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
10:15:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:10:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
13:20:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
14:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
15:15:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
16:10:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
17:05:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
18:00:00 THE RED ROAD (SEASON 1) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 1)
19:00:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
20:50:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
21:45:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
23:35:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 31/7/2022