08/12/2022 - 6:08 AM

Lịch phát sóng AXN 31/10/2022

Lịch phát sóng AXN 31/10/2022

00:25:00 COLLATERAL : VẬT THẾ CHẤP
02:35:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
03:05:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
03:35:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
04:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
05:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
06:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:45:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:15:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:45:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
08:35:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
09:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:20:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
10:50:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
11:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
12:10:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
13:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
14:00:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
14:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
15:45:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
16:40:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
17:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
19:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
19:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
21:45:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
22:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
23:35:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 31/10/2022