27/11/2022 - 3:21 AM

Lịch phát sóng AXN 30/7/2022

Lịch phát sóng AXN 30/7/2022

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
01:25:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
02:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
04:10:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
06:50:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
07:35:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
08:20:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
09:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
10:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
11:00:00 COLLATERAL : VẬT THẾ CHẤP
13:15:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
14:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
15:05:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
15:55:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
16:50:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
19:00:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
19:55:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
21:45:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
22:40:00 THE GRUDGE 2 : HẬN THÙ – PHẦN 2
Lịch phát sóng AXN 30/7/2022