23/07/2024 - 7:34 PM

Lịch phát sóng AXN 30/6/2024

Lịch phát sóng AXN 30/6/2024

00:00:00THE KARATE KID : CẬU BÉ KARATE
01:55:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
02:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
03:15:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
04:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
05:05:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
06:00:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
06:45:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
07:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
08:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
09:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
10:10:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
11:00:00THE KARATE KID : CẬU BÉ KARATE
12:55:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
13:45:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:40:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
15:30:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
16:20:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
17:10:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
18:05:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:00:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
19:55:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
20:50:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
21:45:00GRAN TURISMO: BASED ON A TRUE STORY : GRAN TURISMO: DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
Lịch phát sóng AXN 30/6/2024