27/01/2023 - 6:40 PM

Lịch phát sóng AXN 30/12/2022

Lịch phát sóng AXN 30/12/2022

01:10:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
03:00:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: RA KHỎI BÓNG TỐI
05:05:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
06:00:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
06:30:00 MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
08:35:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
09:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
10:15:00 UFO
11:55:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
12:45:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
13:35:00 MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: TỔ CHỨC BÍ HIỂM
16:00:00 MEN IN BLACK : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN
17:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
18:35:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
21:00:00 MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN II
22:35:00 LIFE : MẦM SỐNG
Lịch phát sóng AXN 30/12/2022