23/07/2024 - 7:11 PM

Lịch phát sóng AXN 3/7/2024

Lịch phát sóng AXN 3/7/2024

00:30:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
01:25:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
02:20:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
03:15:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
04:10:00UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
05:05:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
06:00:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
06:45:00UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
07:30:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
08:20:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
09:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
10:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
10:50:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:45:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
12:40:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
13:30:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
14:25:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
15:20:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
16:15:00UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
17:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
18:05:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
19:00:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
19:55:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
20:50:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
21:45:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
22:40:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
23:35:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 3/7/2024