10:19 AM - 07/12/2021

Lịch phát sóng AXN 3/7/2021

Lịch phát sóng AXN 3/7/2021

01:20:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
02:15:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
03:05:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
05:30:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
06:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
07:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
08:20:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
09:15:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
10:10:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
11:05:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
12:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
12:55:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:45:00 INNOCENT : VÔ TỘI
15:30:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
16:25:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
18:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
21:45:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
22:40:00 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỶ JURA
Lịch phát sóng AXN 3/7/2021