20/07/2024 - 4:13 PM

Lịch phát sóng AXN 3/5/2024

Lịch phát sóng AXN 3/5/2024

00:05:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
01:00:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
01:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
02:50:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
03:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
04:40:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
05:05:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
06:00:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
06:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
07:35:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
08:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
09:20:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
10:45:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
11:35:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
12:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
13:20:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
14:10:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
15:00:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
15:50:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
17:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
18:10:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
19:00:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
19:55:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
21:45:00THE AMAZING RACE (SEASON 36) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 36)
23:10:00PAUL BLART: MALL COP 2 : PAUL BLART: CẢNH SÁT KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI – PHẦN 2
Lịch phát sóng AXN 3/5/2024