04/03/2024 - 3:20 AM

Lịch phát sóng AXN 3/2/2024

Lịch phát sóng AXN 3/2/2024

00:20:00HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
01:10:00WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
02:00:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
03:50:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
04:20:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
05:10:00WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
06:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
06:45:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
07:30:00THE AMAZING RACE (SEASON 34) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 34)
08:20:00THE AMAZING RACE (SEASON 34) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 34)
09:15:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
10:05:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
10:55:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
11:45:00UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
12:35:00HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
13:25:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
14:20:00ROOKIE BLUE (SEASON 2) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 2)
15:15:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
16:05:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
18:30:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
19:20:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
20:10:00HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
21:00:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
21:50:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
22:40:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
23:30:00THE WALK : BƯỚC ĐI THẾ KỶ

 

Lịch phát sóng AXN 3/2/2024