03/12/2022 - 11:48 AM

Lịch phát sóng AXN 3/11/2022

Lịch phát sóng AXN 3/11/2022

00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
01:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
03:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
04:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
06:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:45:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
07:30:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
08:20:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
09:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:05:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
11:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
12:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:40:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
14:30:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
15:20:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
16:15:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
17:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:05:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
19:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
19:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
21:45:00 VENOM: LET THERE BE CARNAGE : VENOM: ĐỐI MẶT TỬ THÙ
23:30:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
Lịch phát sóng AXN 3/11/2022