26/02/2024 - 9:14 PM

Lịch phát sóng AXN 29/9/2023

Lịch phát sóng AXN 29/9/2023

00:35:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
01:30:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
02:20:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
03:15:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
04:10:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
05:05:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
06:50:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
07:40:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
08:35:00LIFE : MẦM SỐNG
10:20:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
11:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
12:05:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
12:55:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
13:45:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
15:35:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
16:30:00MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN II
18:05:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
19:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
20:50:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
21:45:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
22:40:00THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC NÔNG
Lịch phát sóng AXN 29/9/2023