23/07/2024 - 6:21 PM

Lịch phát sóng AXN 29/6/2024

Lịch phát sóng AXN 29/6/2024

00:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
01:35:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
02:25:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
03:15:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
04:10:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
05:05:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
06:00:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
06:45:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
07:35:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
08:25:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
09:20:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
10:10:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
11:00:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
11:50:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
12:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
13:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
14:25:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
15:15:00THE AMAZING RACE (SEASON 35) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 35)
16:10:00TOTAL RECALL : KÝ ỨC ẢO GIÁC
18:15:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
19:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
20:00:00THE AMAZING RACE (SEASON 35) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 35)
21:00:00BAD BOYS : NHỮNG CẬU TRAI HƯ
23:05:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 29/6/2024