26/05/2022 - 9:28 AM

Lịch phát sóng AXN 29/3/2022

Lịch phát sóng AXN 29/3/2022

00:30:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
01:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
02:20:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
03:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
04:10:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
05:05:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
06:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
06:45:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
07:35:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
08:25:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
09:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
10:05:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
11:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
11:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
12:45:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
13:40:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
14:35:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
15:30:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
16:20:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
17:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
18:05:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
19:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:50:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
22:40:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
23:35:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 29/3/2022