02/03/2024 - 12:08 AM

Lịch phát sóng AXN 29/10/2023

Lịch phát sóng AXN 29/10/2023

00:05:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
01:00:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
01:55:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
02:50:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
03:45:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
04:40:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
05:30:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
06:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
06:50:00UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
07:40:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
08:30:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
09:20:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
10:10:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
11:05:00MEN IN BLACK : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN
12:50:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
13:45:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
14:40:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
15:35:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
16:30:00UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
17:25:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
18:20:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
19:15:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
20:10:00LIFE : MẦM SỐNG
22:00:00ESCAPE ROOM : PHÒNG GIẢI ĐỐ
23:50:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)

 

Lịch phát sóng AXN 29/10/2023