06/12/2023 - 12:45 AM

Lịch phát sóng AXN 28/9/2023

Lịch phát sóng AXN 28/9/2023

00:30:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
01:25:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
02:20:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
03:15:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
04:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
05:05:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
06:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
06:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:35:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
08:25:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
09:20:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
10:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
11:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
12:00:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
12:50:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
13:40:00THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
14:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
15:30:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
16:20:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
17:15:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
18:05:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
19:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
20:50:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
21:45:00MEN IN BLACK 3 : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN, PHẦN 3
23:40:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
Lịch phát sóng AXN 28/9/2023