06/12/2023 - 2:47 AM

Lịch phát sóng AXN 28/8/2023

Lịch phát sóng AXN 28/8/2023

00:10:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
01:05:00THE WALK : BƯỚC ĐI THẾ KỶ
03:20:00CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
04:10:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
05:05:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
06:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
07:35:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
08:25:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
09:15:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
10:05:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
11:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
11:55:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
12:45:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
13:40:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
14:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
15:30:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
16:20:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
17:10:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
18:05:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
19:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
20:50:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
22:40:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
23:35:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
Lịch phát sóng AXN 28/8/2023