25/06/2022 - 2:47 PM

Lịch phát sóng AXN 28/5/2022

Lịch phát sóng AXN 28/5/2022

01:35:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
02:25:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
03:20:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
04:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
05:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
06:55:00 EMPLOYEE OF THE MONTH : NHÂN VIÊN CỦA THÁNG
09:00:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
09:50:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
10:45:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
11:40:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
12:35:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
13:30:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
14:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
15:20:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
16:15:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
17:10:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
18:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
19:00:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
19:55:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
20:50:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
21:45:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
22:40:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
23:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
Lịch phát sóng AXN 28/5/2022