27/01/2023 - 5:45 PM

Lịch phát sóng AXN 28/12/2022

Lịch phát sóng AXN 28/12/2022

01:45:00 SHOOTER : XẠ THỦ
04:00:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
05:00:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
06:00:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
06:25:00 UFO
08:05:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
08:55:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
09:45:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: RA KHỎI BÓNG TỐI
11:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
12:40:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
13:30:00 MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – PHẦN 2
15:45:00 MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – PHẦN 3
18:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
18:50:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
21:00:00 MORBIUS
22:55:00 MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: ĐIỆP VỤ BÓNG MA
Lịch phát sóng AXN 28/12/2022