02/03/2024 - 12:15 AM

Lịch phát sóng AXN 28/10/2023

Lịch phát sóng AXN 28/10/2023

00:50:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
01:40:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
02:30:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
03:20:00FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
04:10:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
05:05:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
06:00:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:50:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
07:35:00JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE : JUMANJI: CHÀO MỪNG ĐẾN RỪNG GIÀ
09:45:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
10:35:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
11:30:00UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
12:20:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
13:10:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
14:00:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
14:50:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
15:45:00MEN IN BLACK : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN
17:30:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
18:20:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
19:15:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
20:10:00GHOSTBUSTERS : ĐỘI BẮT MA
22:20:00SLENDER MAN

 

Lịch phát sóng AXN 28/10/2023