27/01/2023 - 5:16 PM

Lịch phát sóng AXN 28/1/2023

Lịch phát sóng AXN 28/1/2023

00:50:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
01:40:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
02:35:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
03:25:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
04:15:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
05:05:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
06:00:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
06:50:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
07:40:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
08:30:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
09:20:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
10:10:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
12:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
12:55:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
13:50:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
14:45:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
15:40:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
16:35:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
19:00:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:55:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
20:50:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
22:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
23:35:00 GREY LADY : QUÝ CÔ MÀU XÁM
Lịch phát sóng AXN 28/1/2023