14/06/2024 - 7:29 AM

Lịch phát sóng AXN 27/5/2024

Lịch phát sóng AXN 27/5/2024

00:10:00THE ROOKIE (SEASON 6) : LÍNH MỚI (PHẦN 6)
01:05:00RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER : VÙNG ĐẤT MA QUÁI: CHƯƠNG CUỐI
03:00:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
04:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
05:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
06:00:00NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
06:50:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
07:35:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
08:25:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
09:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
10:10:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
11:00:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
11:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
12:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
13:40:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
14:30:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
15:20:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
16:15:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
17:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
18:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
19:00:00NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
19:55:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
21:45:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
22:40:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
23:35:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 27/5/2024