09/02/2023 - 5:00 PM

Lịch phát sóng AXN 27/12/2022

Lịch phát sóng AXN 27/12/2022

01:15:00 MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
03:20:00 UFO
05:00:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
06:00:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
06:30:00 IMPACT EARTH : TRÁI ĐẤT TRƯỚC VA CHẠM
08:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
09:10:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
10:05:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
11:55:00 MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
14:00:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
14:55:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
15:45:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
16:15:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM NỔI GIẬN
18:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
18:50:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
21:00:00 SPIDER-MAN: NO WAY HOME : NGƯỜI NHỆN: KHÔNG CÒN NHÀ
23:40:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN: RA KHỎI BÓNG TỐI
Lịch phát sóng AXN 27/12/2022