03/12/2022 - 12:33 PM

Lịch phát sóng AXN 27/10/2022

Lịch phát sóng AXN 27/10/2022

00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
01:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
03:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
04:10:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
06:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:45:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
07:35:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
08:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
09:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:10:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
11:05:00 UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
11:55:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
12:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:40:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
14:30:00 UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
15:25:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
16:15:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
17:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
19:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
19:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 2) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 2)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
21:45:00 VENOM
23:40:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
Lịch phát sóng AXN 27/10/2022