07/12/2023 - 3:37 AM

Lịch phát sóng AXN 26/8/2023

Lịch phát sóng AXN 26/8/2023

00:35:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
01:25:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
02:20:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
03:15:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
04:10:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
05:05:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:00:00CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
06:50:00CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
07:40:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
08:30:00RESIDENT EVIL: AFTERLIFE : VÙNG ĐẤT MA QUÁI: KIẾP SAU
10:15:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
11:05:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
11:55:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
12:45:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
13:35:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:30:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
15:25:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
16:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
17:05:00MY BEST FRIEND’S WEDDING : ĐÁM CƯỚI BẠN THÂN
19:00:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
19:55:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
20:50:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
21:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
22:40:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
23:35:00VENOM
Lịch phát sóng AXN 26/8/2023