27/11/2022 - 2:19 AM

Lịch phát sóng AXN 26/7/2022

Lịch phát sóng AXN 26/7/2022

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
01:25:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
02:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
04:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
06:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
07:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
08:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
09:05:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
10:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
10:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
11:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
12:45:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
13:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
15:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
16:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
17:15:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
18:10:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:00:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
20:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
23:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
Lịch phát sóng AXN 26/7/2022