26/05/2022 - 8:25 PM

Lịch phát sóng AXN 26/3/2022

Lịch phát sóng AXN 26/3/2022

00:30:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
01:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
02:20:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
03:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
04:10:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
05:05:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
07:35:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
09:15:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
10:10:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
11:05:00 THE RED ROAD (SEASON 2) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 2)
12:00:00 COLLATERAL : VẬT THẾ CHẤP
14:15:00 FANTASY ISLAND (SEASON 1) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 1)
15:10:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
16:05:00 THE RED ROAD (SEASON 2) : CHÍNH ĐẠO (PHẦN 2)
17:05:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
18:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
19:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 4) : LÍNH MỚI (PHẦN 4)
20:50:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
21:45:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
22:40:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
23:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
Lịch phát sóng AXN 26/3/2022