23/04/2024 - 10:14 PM

Lịch phát sóng AXN 26/2/2024

Lịch phát sóng AXN 26/2/2024

00:25:00THE ROOKIE (SEASON 6) : LÍNH MỚI (PHẦN 6)
01:15:00TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
03:20:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
04:10:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
05:05:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
06:00:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
06:55:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:25:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
08:20:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
09:15:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
10:10:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
10:40:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:35:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
12:30:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
13:30:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:25:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
15:20:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
16:15:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
17:10:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
18:05:00HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
19:00:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
19:55:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
20:50:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
21:45:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)
22:40:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
23:35:00CSI: VEGAS (SEASON 3) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 3)

 

Lịch phát sóng AXN 26/2/2024