09/02/2023 - 5:03 PM

Lịch phát sóng AXN 26/12/2022

Lịch phát sóng AXN 26/12/2022

01:30:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
02:25:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
03:20:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
04:15:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
05:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
06:00:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
06:30:00 TURBULENT SKIES : BẦU TRỜI NHIỄU LOẠN
08:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
09:05:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
10:00:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
10:50:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
13:00:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
13:30:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
14:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
15:10:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
16:00:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
18:10:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
19:05:00 VENOM
21:00:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
23:25:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
Lịch phát sóng AXN 26/12/2022