31/01/2023 - 2:56 PM

Lịch phát sóng AXN 26/1/2023

Lịch phát sóng AXN 26/1/2023

00:30:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
01:25:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
02:20:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:15:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
04:10:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
05:05:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
06:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
06:50:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
07:40:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
08:30:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
09:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
10:10:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
11:00:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
11:50:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
12:45:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
13:40:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
14:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
15:25:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
16:20:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
17:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
18:05:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
20:50:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
21:45:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
22:40:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
23:35:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
Lịch phát sóng AXN 26/1/2023