07/10/2022 - 10:07 PM

Lịch phát sóng AXN 25/8/2022

Lịch phát sóng AXN 25/8/2022

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
02:20:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
04:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
06:00:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
06:45:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
07:35:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
08:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
09:15:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
10:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
11:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
11:55:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
12:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
13:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
14:35:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
15:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
16:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
17:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
18:05:00 CSI: NY (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK
19:00:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
19:55:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
20:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 16) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 16)
21:45:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
22:40:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
23:35:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
Lịch phát sóng AXN 25/8/2022