11:40 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng AXN 25/7/2021

Lịch phát sóng AXN 25/7/2021

01:30:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:25:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
03:20:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
04:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
06:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
07:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
08:00:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
08:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
09:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
10:45:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
11:40:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
12:35:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
13:30:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
14:25:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
15:20:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
17:10:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:05:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
19:00:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
19:55:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 DECEPTION : TRÒ LỪA
23:45:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 25/7/2021