1:13 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng AXN 25/11/2021

Lịch phát sóng AXN 25/11/2021

00:30:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
01:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
02:15:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
02:45:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
03:15:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
04:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
06:00:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
07:40:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
08:30:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
09:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
10:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
11:10:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
12:00:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
12:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
13:40:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
14:35:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
15:30:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
16:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
17:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
18:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
19:00:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
20:00:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
20:30:00 AXN ULTIMATE CHALLENGE INDONESIA : THỬ THÁCH TỘT ĐỈNH INDONESIA
20:50:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
21:45:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
Lịch phát sóng AXN 25/11/2021