01/03/2024 - 11:34 PM

Lịch phát sóng AXN 24/9/2023

Lịch phát sóng AXN 24/9/2023

00:50:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
01:40:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
02:30:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
03:20:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
04:10:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
05:05:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
06:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
06:50:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
07:40:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
08:30:00BLUE BLOODS (SEASON 13) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 13)
09:20:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
10:10:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
11:05:00LIFE : MẦM SỐNG
12:50:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
13:45:00MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN II
15:20:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
16:15:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
17:10:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
18:05:00CSI: MIAMI (SEASON 10) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 10)
19:00:00FANTASY ISLAND (SEASON 2) : ĐẢO ẢO MỘNG (PHẦN 2)
19:55:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
20:50:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
21:45:00RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER : VÙNG ĐẤT MA QUÁI: CHƯƠNG CUỐI
23:40:00RESIDENT EVIL: AFTERLIFE : VÙNG ĐẤT MA QUÁI: KIẾP SAU
Lịch phát sóng AXN 24/9/2023