07/10/2022 - 11:49 PM

Lịch phát sóng AXN 24/9/2022

Lịch phát sóng AXN 24/9/2022

01:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
02:15:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
03:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
04:05:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
04:35:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
06:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 12) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 12)
07:35:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
08:25:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
09:15:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
10:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
10:55:00 SPIDER-MAN: NO WAY HOME : NGƯỜI NHỆN: KHÔNG CÒN NHÀ
13:35:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
14:25:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
15:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
16:15:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
16:45:00 GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE : BIỆT ĐỘI SĂN MA: CHUYỂN KIẾP
19:00:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
19:55:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
20:50:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
22:40:00 VENOM: LET THERE BE CARNAGE : VENOM: ĐỐI MẶT TỬ THÙ
Lịch phát sóng AXN 24/9/2022