05/12/2023 - 12:28 AM

Lịch phát sóng AXN 24/8/2023

Lịch phát sóng AXN 24/8/2023

00:30:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
01:25:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
02:20:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
03:15:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
04:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
05:05:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:00:00DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
06:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
07:40:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
08:25:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
09:15:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
10:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
11:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
11:55:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
12:45:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
13:40:00THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
14:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
15:30:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
16:20:00ROOKIE BLUE (SEASON 4) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 4)
17:15:00SEAL TEAM (SEASON 6) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 6)
18:10:00FBI: INTERNATIONAL (SEASON 2) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 2)
19:00:00UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
20:50:00HUDSON & REX (SEASON 5) : HUDSON & REX (PHẦN 5)
21:45:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
22:40:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
23:35:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 24/8/2023