27/11/2022 - 2:46 AM

Lịch phát sóng AXN 24/7/2022

Lịch phát sóng AXN 24/7/2022

00:30:00 DECEPTION : TRÒ LỪA
02:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:20:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
04:15:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
05:05:00 CSI: NY (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG NEW YORK (PHẦN 9)
06:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
06:45:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
07:30:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
08:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
09:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
10:05:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:00:00 VENOM: LET THERE BE CARNAGE : VENOM: ĐỐI MẶT TỬ THÙ
12:50:00 SPIDER-MAN: NO WAY HOME : NGƯỜI NHỆN: KHÔNG CÒN NHÀ
15:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
16:25:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
17:15:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
18:05:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:00:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:55:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
20:50:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
21:45:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
23:55:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 24/7/2022