2:53 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng AXN 24/7/2021

Lịch phát sóng AXN 24/7/2021

00:00:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
00:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:50:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
02:45:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
03:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
04:35:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
06:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:50:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
08:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
09:40:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
10:35:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
11:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
12:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:20:00 WAR : CUỘC CHIẾN
15:15:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
16:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
17:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 1) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
18:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
19:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
21:45:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 12) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
23:35:00 THE CONDEMNED 2 : TỬ TÙ (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 24/7/2021