22/07/2024 - 12:41 PM

Lịch phát sóng AXN 24/6/2024

Lịch phát sóng AXN 24/6/2024

00:20:00THE AMAZING RACE (SEASON 35) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 35)
01:15:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
03:45:00WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
04:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
05:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
06:00:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
06:45:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
07:35:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
08:25:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
09:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
10:10:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
11:00:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
11:50:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
12:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
13:40:00CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
14:30:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
15:20:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
16:15:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
17:10:00S.W.A.T. (SEASON 1) : S.W.A.T. (PHẦN 1)
18:05:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
19:00:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
19:55:00THE BLACKLIST (SEASON 10) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 10)
20:50:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
21:45:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
22:40:00BLUE BLOODS (SEASON 14) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 14)
23:35:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 24/6/2024