14/06/2024 - 7:33 AM

Lịch phát sóng AXN 24/5/2024

Lịch phát sóng AXN 24/5/2024

00:25:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
01:20:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
02:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
03:10:00NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
04:10:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
05:05:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
06:00:00NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
06:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
07:40:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
09:25:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
11:55:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
12:45:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
13:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
14:35:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
15:25:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
16:15:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
17:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
18:05:00S.W.A.T. (SEASON 7) : S.W.A.T. (PHẦN 7)
19:00:00NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
19:55:00THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
20:50:00ROOKIE BLUE (SEASON 5) : CẢNH SÁT TẬP SỰ (PHẦN 5)
21:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
22:40:00RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER : VÙNG ĐẤT MA QUÁI: CHƯƠNG CUỐI
Lịch phát sóng AXN 24/5/2024