27/01/2023 - 5:32 PM

Lịch phát sóng AXN 24/12/2022

Lịch phát sóng AXN 24/12/2022

00:55:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
01:50:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
02:40:00 DECEPTION : TRÒ LỪA
04:40:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
05:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 15) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 15)
06:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
06:55:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
07:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
08:50:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
09:45:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
10:40:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:35:00 GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE : BIỆT ĐỘI SĂN MA: CHUYỂN KIẾP
13:50:00 THE CONDEMNED 2 : TỬ TÙ (PHẦN 2)
15:30:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
16:20:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
17:15:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
18:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
19:10:00 MORBIUS
21:00:00 LIFE : MẦM SỐNG
22:45:00 SHOOTER : XẠ THỦ
Lịch phát sóng AXN 24/12/2022