07/10/2022 - 10:16 PM

Lịch phát sóng AXN 23/9/2022

Lịch phát sóng AXN 23/9/2022

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
03:15:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
04:10:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
06:45:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
07:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
08:20:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
09:10:00 THE AMAZING SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG 2
11:45:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
12:40:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
13:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
14:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
15:25:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
16:20:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
17:15:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
18:05:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
19:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 12) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 12)
19:50:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
20:20:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
20:50:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
21:45:00 FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
22:40:00 SPIDER-MAN: NO WAY HOME : NGƯỜI NHỆN: KHÔNG CÒN NHÀ
Lịch phát sóng AXN 23/9/2022