22/07/2024 - 11:34 AM

Lịch phát sóng AXN 23/6/2024

Lịch phát sóng AXN 23/6/2024

01:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
02:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
03:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
04:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
05:10:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
06:00:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
06:45:00HUDSON & REX 5 : HUDSON VÀ REX (PHẦN 5)
07:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
08:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 3) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 3)
09:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
10:00:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
10:50:00ELYSIUM : THIÊN ĐƯỜNG ELYSIUM
12:55:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
13:50:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:40:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
15:30:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
16:25:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 14) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 14)
17:15:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
18:10:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
19:00:00FBI: MOST WANTED (SEASON 5) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 5)
19:55:00FBI (SEASON 6) : FBI (PHẦN 6)
20:50:00FBI: INTERNATIONAL 3 : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 3)
21:45:00THE KARATE KID : CẬU BÉ KARATE
Lịch phát sóng AXN 23/6/2024