23/04/2024 - 8:50 PM

Lịch phát sóng AXN 23/2/2024

Lịch phát sóng AXN 23/2/2024

00:30:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
01:25:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
02:20:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
03:15:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
04:10:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
05:05:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
06:00:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
06:50:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
07:35:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
08:20:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
09:15:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
10:10:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
11:00:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:50:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
12:40:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
13:35:00WIPEOUT (SEASON 9) : CÚ NGÃ (PHẦN 9)
14:30:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
15:20:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
16:15:00S.W.A.T. (SEASON 6) : S.W.A.T. (PHẦN 6)
17:10:00ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
18:05:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
19:00:00CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
19:55:00FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
20:50:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
21:45:00HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
22:40:00GRAN TURISMO: BASED ON A TRUE STORY : GRAN TURISMO: DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CÓ THẬT

 

Lịch phát sóng AXN 23/2/2024