05/12/2023 - 12:12 AM

Lịch phát sóng AXN 23/11/2023

Lịch phát sóng AXN 23/11/2023

00:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
01:25:00S.W.A.T. (SEASON 2) : S.W.A.T. (PHẦN 2)
02:20:00FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
03:15:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
04:10:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
05:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
06:00:00FBI: MOST WANTED (SEASON 3) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 3)
06:45:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
07:35:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
08:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
09:15:00S.W.A.T. (SEASON 2) : S.W.A.T. (PHẦN 2)
10:05:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
11:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
11:55:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
12:45:00S.W.A.T. (SEASON 2) : S.W.A.T. (PHẦN 2)
13:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR (SEASON 2) : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 2)
14:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
15:30:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
16:20:00THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
17:15:00S.W.A.T. (SEASON 2) : S.W.A.T. (PHẦN 2)
18:05:00CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
19:00:00FBI: MOST WANTED (SEASON 4) : FBI: ĐƠN VỊ TRUY NÃ (PHẦN 4)
19:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 13) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 13)
20:50:00FBI (SEASON 5) : FBI (PHẦN 5)
21:45:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)
22:40:00NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
23:35:00THE ROOKIE: FEDS (SEASON 1) : LÍNH MỚI: FBI (PHẦN 1)

 

Lịch phát sóng AXN 23/11/2023