09/02/2023 - 5:02 PM

Lịch phát sóng AXN 23/11/2022

Lịch phát sóng AXN 23/11/2022

00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
01:25:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
02:20:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
03:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
04:10:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
06:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
06:45:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
07:30:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
08:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
09:10:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
10:05:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
11:00:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
11:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
12:45:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
13:40:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
14:35:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
15:25:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
16:20:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
17:10:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
18:05:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 2) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 2)
19:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
19:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
21:45:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
22:40:00 FBI (SEASON 4) : FBI (PHẦN 4)
23:35:00 S.W.A.T. (SEASON 5) : S.W.A.T. (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 23/11/2022